چرا جراحی مفصل ران

چرا تعویض مفصل را انتخاب می کنیم؟

تقریباًدر 70 سال گذشته، عمل جراحی تعویض مفصل هیپ، روشی عام و ایمن و بی خطر برای معالجه آرتریتهای سفت و خشک بوده است.

فواید عمده یک تعویض مفصل موفق:

  • کاهش درد مفصلی و در ادامه برطرف شدن آن
  • بازتوانی حرکتی نرمال
  • بهبودی در کیفیت زندگی
  • فعالیت، تحرک روزانه در زندگی اجتماعی شما بدون وجود درد و محدودیت، بهبود خواهند یافت.
  • انجام تعویض مفصل کامل باعث افزایش پتانسیل های حرکتی و پیشرفت در انجام مستقل کارهای روزمره و بالا بردن کیفیت زندگی بیمار می شود.
  • همچنین پس از انجام این جراحی درد مفصل بیمار که مهمترین عامل بیماری می باشد تقریباً به طور کامل از بین می رود.
  • بیمار پس از 48ساعت از انجام این عمل می تواند آهسته شروع به راه رفتن نماید.