آدرس دفتر مرکزی:
تهران - خیابان ولی عصر - روبروی پارک ملت  کوچه آرامش - پلاک 7

تلفن: 22056039-9821+
         9821-22059928+
         9821-22039264+

پست الکترونیک: INFO@OPTA.INFO
        INFO@DOOSTANENIK.COM