نمایندگان و عاملین فروش شرکت خدمات پزشکی دوستان نیک

ردیف نام شرکت نام نماینده استان شماره دفتر فکس همراه آدرس
1 آرشا طب فرنام میرزنگویی مشهد ٢٢٣٦٩٤٦-٠٥١٣ ٢٢٥١٨٦٠-٠٥١٣ ٣١٠٢٩٩٤-٠٩١٥ مشهد- خیابان چمران- چمران ٢/٦ پلاک ٤٦
2 آقای دکتر آراسته بهرامی تبریز ٢٨٩٨٣٦٣-٠٤١٣ ٢٨٦٥٦٠٨-٠٤١٣ ٩١٤٧٦٩٦٩٣٨
3 ابزار درمان ارومیه شادفر ارومیه ٢٢٣٢٠٤١-٠٤٤٣ ٣٤١٣٨٩٣-٠٩١٤ ارومیه خیابان سرداران پلاک١٥ واحد ٤
4 ارکان درمان البرز باغستانی کرج ٤٤٩٦٢٧٤٤ ٤٤٩٦٢٧٤٢ ١٨٣٥٠١٦-٠٩١٢ تهران- اتوبان ستاری شمالی- جنب مجتمع کوروش- کوچه شهید جواهریان- پلاک ٤٨ طبقه ٤ واحد ١٤
5 اطلس فرا بنیان معصومی تبریز ٥٥٦٨٢١٩-٠٤١٣ ٤٦٣١٥٨٨-٠٩١٤ ١٧ شهریور-تبریز
6 جراح ابزار غرب آ. ابرناک کرمانشاه ٧٢١٠٧٥٦-٠٨٣٣ ٧٢١٠٧٥٧-٠٨٣٣ ١٣١٠٥٦٤-٠٩١٨ کرمانشاه- ضلع غربی پارکینگ شهرداری- روبروی ساختمان پزشکان اجلالیه
7 راوید قائمی تهران ٤٤٤٨٩٣٨٠ ٤٤٤٢٨٨٥٥ ١٣٨٢٨٦٨-٠٩١٢ میدان پونک- بلوار همیلا- خیابان چهارباغ- نبش کوچه چهارم پلاک ٣٤ واحد ٧
8 سامان طب فریدونی شیراز ٣٢٣٣٤١١١-٠٧١ ١٨٨١٢٢٨-٠٩١٧ شیراز، قصر دشت، حدفاصل ملاصدرا و سینما سعدی، مجتمع تجاری پارس طبقه اول واحد ٢٥
9 فراز دنا تجهیز توکلی اصفهان ٦٢٠٦١٠٩-٠٣١٣ ١١٣٠٥٤٤-٠٩١٣ خیابان بهار آزادی-اصفهان – چهارباغ بالا
10 ماهان مدآوا خیرجو سیرجان ٦٦١٢٢٥٦١ ٦٦١٢٢٥٤٧ ٢١٢٧٨٨٥-٠٩١٢ تهران- میدان توحید- خیابان توحید- خیابان نیایش شرقی پلاک ١٠ واحد ٧
11 مهرگان کرمان سالاری کرمان ٢٢٦٨٦١٩-٠٣٤٣ ١٩٧٦٩٥٥-٠٩١٣ خیابان ابوحامد-کرمان
12 نوین طب الین عباس نژاد ارومیه ٢٢٤٨٣٨٥-٠٤٤٣ ٣٤٩٩٦٨٦-٠٩١٤ خیابان امام-ارومیه
13 کالای پزشکی ستارزاده ستارزاده تهران ٤٤٠٢٢٥٤٢ ٦٨٠٧٤١٢-٠٩١٢ خیابان پیامبر مرکزی-اتوبان حکیم غرب