کارخانه

آدرس: کرج، محمد شهر، جعفرآباد، بلوار صالحی، خیابان شهید مدنی

تلفن: 36311833-9826+

نمابر: 36311834-9826+

دفتر مرکزی

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، روبروی پارک ملت، کوچه آرامش، پلاک 7

تلفن: 22056039-9821+ , 22059928-9821+

نمابر: 22039264-9821+