- استاندارد پروتز زانو (ASTM F 2083): آزمون نیرو- جابجایی و سفتی خمشی.
- استاندارد پروتز زانو، تست سایش- بخش اول (ISO 14243-1): پارامترهای بارگذاری و جابجایی با انجام آزمون در شرایط محیطی.
- استاندارد پروتز زانو، تعیین پایداری قطعه تیبیال - بخش اول (ISO 14879-1): تست بارگذاری دینامیک و خستگی قطعه تیبیال در شرایط آزمایشگاهی با وجود سیمان استخوانی.
- استاندارد پروتز زانو (ASTM F 1800): تست بارگذاری دینامیک و خستگی قطعه تیبیال در شرایط آزمایشگاهی بدون وجود سیمان استخوانی.
- استاندارد پروتز زانو، تست بارگذاری دینامیک و خستگی (ASTM F 897): روش تست استاندارد جهت اندازه گیری خوردگی سایشی در محل اتصال قطعه تیبیال- اکستنشن و قطعه تیبیال- پیچ ها.
- استاند ارد پروتز زانو (ASTM F 1672): آزمون استاندارد قطعه پتلا پروتز زانو- پایداری قطعه پتلا و عدم جابجایی آن.
- استاندارد پروتز زانو، آزمون فشار تماسی و اعمال قید (ASTM F 1223): آزمون پایداری پروتز تحت تنش فشاری.

- درد شدید و غیر قابل تحمل زانو در اثر آرتروز، ترومایی که باعث آرتروز شده، آرتریت روماتوئید یا پلی آرتریت، که باعث از کار افتادگی فرد می شود.
- در افراد جوان با آرتریت های سیستمیک که عملکردشان را از دست داده اند که اغلب مبتلا به روماتوئید آرتریت هستند.
- درد شدید در اثر سفت و استخوانی شدن بافت غضروفی.
- دفورمیتی که همراه با آرتریت متوسط است و درجات مختلف درد دارد.
- نکروز آواسکولار (AVN) بوجود آمده در کندیل فمور.

 

Image

- طراحی آناتومیک تروکلئا منجر به بهینه شدن مسیر حرکت پتلا گردیده و تنش اعمالی در تاندون پتلا و خطر دررفتگی آن را کاهش می دهد.
- در این طراحی تلاش گردیده استخوان تا حد ممکن حفظ شود، و میزان برش کندیل فمور به حداقل رسانده شده و نوع ثبات خلفی (PS) آن بدون هیچگونه نیاز به برداشتن فضای بین کندیل ها امکان پذیر می باشد.
- وضعیت ساژیتال J-شکل پروتز، دامنه حرکتی زانو را به وضعیت طبیعی نزدیک تر ساخته و باعث بهبود فلکشن زانو شده و به غلتش رو به عقب قطعه فمورال پروتز کمک می کند.

اوُلیس (Evolis) بر اساس سه ویژگی مهم پایه گذاری شده است:
- ابزار جراحی ساده و با طراحی مناسب که انجام یک عمل جراحی دقیق، بی نقص و سریع را امکان پذیر ساخته و همزمان در حین عمل جراحی امکان انجام روش ها و تست های مختلف را فراهم می نماید.
- طراحی ایمپلنت و همچنین محدوده سایز محصول در نتیجه یک مطالعه مورفومتریک (شکل سنجی) با هدف بهینه سازی سطوح استخوان-ایمپلنت انجام گرفته است.
- انتخاب پروفایل های مشترک، که امکان تعویض سایزهای مختلف را بدون کاهش سطوح تماس فلز - پلی اتیلن میسر می سازد.

این قطعه از جنس آلیاژ کروم-کبالت مطابق با استاندارد ISO 5832-4 و در 6 سایز برای پای چپ و 6 سایز برای پای راست تولید می گردد. طراحی قطعه فمورال در دو نوع PS و STD متفاوت می باشد.


Image

این قطعه از جنس آلیاژ تیتانیوم مطابق با استاندارد ISO 5832-3 ساخته می شود. تیبیال از هندسه متقارنی برخوردار بوده و دارای 6 سایز (یکسان برای پای چپ و راست) می باشد.

Image

این قطعه از جنس آلیاژ تیتانیوم مطابق با استاندارد ISO 5832-3 است.

قطعه اکستنشن با قطر 12/5 میلیمتر در 3 طول 30، 60 و 90 میلیمتر تولید می گردد.

Image

این قطعه بین دو قطعه فمورال و قطعه تیبیال قرار گرفته و در اصل نقش منیسک ها و سطح مفصلی را در زانو ایفا می کند، و از جنس پلی اتیلن با وزن مولکولی بالا (UHMWPE) مطابق با استاندارد ISO 5834-2 تولید می گردد. اینسرت دارای 6 سایز با ضخامت های 9، 11، 13، 16، 19 میلیمتر بوده، و طراحی آن در دو نوع PS و STD متفاوت می باشد.

Image

این قطعه بر روی قسمت پشتی استخوان کشکک پس از برش دادن و برداشتن آن، توسط 3 پایه کوچک که به صورت مثلث مانند در فواصل مساوی از هم قرارگرفته اند؛ به کمک سیمان جایگزین می شود. پتلا از جنس پلی اتیلن با وزن مولکولی بالا (UHMWPE) مطابق با استاندارد ISO 5834-2 و دارای 4 سایز در قطرهای 30 تا 39 میلی متر می باشد.

Image

- پیچ تیبیال: این قطعه از جنس آلیاژ تیتانیوم مطابق با استاندارد ISO 5832-3 است. پیچ تیبیال با قطر 6/5 میلیمتر در 6 طول 20 تا 45 میلیمتر تولید می گردد.

- پیچ اینسرت PS: این قطعه از جنس آلیاژ تیتانیوم مطابق با استاندارد ISO 5832-3 است. پیچ اینسرت با قطر 5 میلیمتر در طول 15 میلیمتر تولید می گردد.

Image
Image
ایمپلنت زانوی اوُلیس
Image

- استاندارد پروتز ران- تست نیروی محوری جداسازی قطعات کاپ و لاینر (ASTM F 2009): شبیه سازی نیروی کششی طی بارگذاری دینامیکی در چرخه راه رفتن.
- استاندارد پروتز ران- تست نیروی محوری جداسازی قطعات کاپ و لاینر (ASTM F 1820): شبیه سازی نیروی فشاری- نیروی کششی شرایط بارگذاری دینامیکی فیزیولوژیکی.
- استاندارد پروتز ران- بخش 4(ISO 7206-4) : تست خستگی استم با قرارگیری قطعه هد روی آن در شرایط بارگذاری دینامیکی در چرخه راه رفتن از جمله بارگذاری فشاری، خمشی و پیچشی.
- استاندارد پروتز ران- بخش 6 :(ISO 7206-6) تست خستگی گردن استم با قرارگیری قطعه هد روی آن در شرایط بارگذاری دینامیکی فیزیولوژیکی از جمله بارگذاری فشاری، خمشی و پیچشی.

- آرتروز مفصل ران، آرتریت پس از سانحه، آرتریت روماتوئید یا دیسپلازی مادرزادی مفصل ران.
- نکروز آواسکولار سر استخوان ران.
- شکستگی تروماتیک حاد سر استخوان ران یا گردن آن.


Image

- دارای آفست نوع استاندارد و زاویه CCD 135° می باشد.
- دارای سطح مقطع ذوزنقه ای در قسمت پروگزیمال که منجر به پایداری استم در استخوان ران در برابر بار پیچشی و توزیع یکنواخت تنش طی بارگذاری های فیزیولوژیکی در چرخه راه رفتن و نشستن و برخاستن می شود.
اصلی ترین قطعه پروتز مورد نظر، قطعه استم از جنس آلیاژ تیتانیوم مطابق با استاندارد ISO 5832-3 و زاویه مخروطی 12/14 می باشد. استم در 8 سایز (9 تا 16) قابل دسترس می باشد.

Image

این قطعه از جنس آلیاژ تیتانیوم مطابق با استاندارد ISO 5832-3 و دارای یک سوراخ مرکزی و سه سوراخ جانبی قابل دسترس در 9 سایز (48 تا 64 میلیمتر) می باشد.

Image

جنس این قطعه از فولاد زنگ نزن مطابق با استاندارد ISO 5832-1 و زاویه مخروطی 12/14 قابل دسترس با قطر خارجی 32 و 36 میلیمتر در چهار سایز گردنی (S, M, L, XL) می باشد.

Image

این قطعه از جنس پلی اتیلن مطابق با استاندارد ISO 5834-2 قابل دسترس در 4 سایز (48 تا 64 میلیمتر) می باشد.

Image

این قطعه از جنس آلیاژ تیتانیوم مطابق با استاندارد ISO 5832-3 می باشد.

ایمپلنت ران غیرسیمانی شیخ
Image

- استاندارد پروتز ران - تست نیروی محوری جداسازی قطعات کاپ و لاینر (ASTM F 2009): شبیه سازی نیروی کششی طی بارگذاری دینامیکی در چرخه راه رفتن.
- استاندارد پروتز ران - تست نیروی محوری جداسازی قطعات کاپ و لاینر (ASTM F 1820): شبیه سازی نیروی فشاری - نیروی کششی شرایط بارگذاری دینامیکی فیزیولوژیکی.
- استاندارد پروتز ران - بخش 4(ISO 7206-4) : تست خستگی استم با قرارگیری قطعه هد روی آن در شرایط بارگذاری دینامیکی در چرخه راه رفتن از جمله بارگذاری فشاری، خمشی و پیچشی.
- استاندارد پروتز ران - بخش 6 :(ISO 7206-6) تست خستگی گردن استم با قرارگیری قطعه هد روی آن در شرایط بارگذاری دینامیکی فیزیولوژیکی از جمله بارگذاری فشاری، خمشی و پیچشی.

- آرتروز مفصل ران، آرتریت پس از سانحه، آرتریت روماتوئید یا دیسپلازی مادرزادی مفصل ران.
- نکروز آواسکولار سر استخوان ران.
- شکستگی تروماتیک حاد سر استخوان ران یا گردن آن.

Image

- دارای آفست نوع استاندارد و زاویه CCD 135° می باشد.
- دارای سطح مقطع ذوزنقه ای در قسمت پروگزیمال که منجر به پایداری استم در استخوان ران در برابر بار پیچشی و توزیع یکنواخت تنش طی بارگذاری های فیزیولوژیکی در چرخه راه رفتن و نشستن و برخاستن می شود.
اصلی ترین قطعه پروتز مورد نظر، قطعه استم از جنس فولاد زنگ نزن مطابق با استاندارد ISO 5832-1 و زاویه مخروطی 12/14 قابل دسترس در 9 سایز (8 تا 16) می باشد.

Image

این قطعه از جنس پلی اتیلن مطابق با استاندارد ISO 5834-2 قابل دسترس در 9 سایز (44 تا 60 میلیمتر) می باشد.

Image

جنس این قطعه از فولاد زنگ نزن مطابق با استاندارد ISO 5832-1 و زاویه مخروطی 12/14 قابل دسترس با قطر خارجی 28 میلیمتر در پنج سایز گردنی (S, M, L, XL, XXL) می باشد.

Image
ایمپلنت ران سیمانی شیخ
Image

- استاندارد پروتز ران- تست نیروی محوری جداسازی قطعات کاپ و لاینر (ASTM F 1820): شبیه سازی نیروی فشاری- نیروی کششی در شرایط بارگذاری دینامیکی فیزیولوژیکی.

- شکستگی گردن استخوان فمور در اثر تصادف، زمین خوردگی و سقوط از ارتفاع و ضربه استخوان فمور در بالا و قطع شدن خونرسانی سر فمور.
- استئونکروز سر استخوان ران.

Image

در این پروتز از هر دو استم سیمانی و غیرسیمانی استفاده می شود که تعیین نوع آن با صلاحدید پزشک و شرایط بیمار است.
لازم به ذکر است که این کاپ فقط با هد فمورال قطر 28 میلی متر با 5 سایز گردنی (S, M, L, XL, XXL) مورد استفاده می باشد.

قسمت خارجی که از جنس فولاد زنگ نزن مطابق با استانداردISO 5832-1 و در سایزهای 42 تا 58 می باشد.

Image

قسمت داخلی که از جنس پلی اتیلن مطابق با استاندارد ISO 5834-2 و در سایزهای 42 تا 58 می باشد.
این قطعه نگهدارنده هد در داخل کاپ از جنس پلی اتیلن مطابق با استاندارد ISO 5834-2 می باشد.

این قطعه از جنس فولاد زنگ نزن مطابق با استاندارد ISO 5832-1 می باشد.
کاپ بایپولار شیخ
Image