- استاندارد پلیت های ارتوپدی فلزی (ASTM F 382) – آزمون خمش و خستگی در حالت خمش.


- برای تثبیت انواع خاصی از شکستگی استخوان ران.

- شکستگی های اینتر تروکانتریک استخوان ران.

- شکستگی های ساب تروکانتریک استخوان ران.

- شکستگی های گردن استخوان ران.

پیچ دینامیک لگن یا DHS نوعی از ایمپلنت‌های ارتوپدی است که برای تثبیت انواع خاصی از شکستگی‌های سابتروکانتریک و اینترتروکانتریک بکار گرفته شده و طراحی آن به گونه ای است که امکان حرکت کشویی کنترل شده قسمت سر فمور را فراهم می‌سازد. با توجه به پاسخ استخوان در مقابل فشار دینامیک، شکستگی فمور می تواند بهتر بازسازی شده و بهبود یابد. طراحی رزوه پیچ به گونه ای است که شکستگی را در حالت بهینه تحت فشار نگه می دارد.


Image

پلیت DHS با زاویه گردنی 135 درجه از جنس فولاد زنگ نزن مطابق با استاندارد ISO 5832-1.

تعداد سوراخ         4         5         6          8
طول (میلیمتر)      90      106      122      154

Image

نیل DHS از جنس فولاد زنگ نزن مطابق با استاندارد ISO 5832-1 در 13 طول (120-60).

Image

پیچ DHS از جنس فولاد زنگ نزن مطابق با استاندارد ISO 5832-1.
این پیچ در قطر 4 و طول 36 میلیمتر قابل دسترس می باشد.

Image
DHS پیچ دینامیک لگن یا
Image

- استاندارد ایمپلنت های ارتوپدی (ASTM E 290) – روش تست استاندارد جهت ارزیابی شکل پذیری تحت خمش.


- جلوگیری و یا تثبیت شکستگی، یا تغییر شکل صحیح استخوان های بلند در حال رشد.

- بیماران مبتلا به استخوان سازی ناقص، دیسپلازی های اسکلتی و دیگر تغییرات استخوانی.

Image

این نیل قابل استفاده برای استخوان ران، ساق و بازو می باشد که دارای دو قطعه نیل مادگی و نیل نرینگی از جنس فولاد زنگ نزن مطابق با استاندارد ISO 5832-1 است که در سایزهای مختلف از نظر طولی و قطری تولید می شود.

Image
نیل تلسکوپی اینترمدولار
Image

- استاندارد پلیت های ارتوپدی فلزی (ASTM F 382) – آزمون خمش و خستگی در حالت خمش.

- تصحيح دفورميتی واروس زانو ناشـي از تغييـر محورهاي اندام تحتاني منتهي به زانو و بدست آوردن 3 تا 5 درجه اصلاح بیش از حد و بردن زانو در زاویه والگوس حدود 10 درجه.

- جلـوگيري از ادامــه تخريــب كمپارتمــان داخلــي مفــصل در بیماران مبتلا به استئوآرتریت خالص کمپارتمان داخلی مفصل زانو.

- هندسه محصول به شکل بیضی با انحنا در بالا جهت همخوانی با ساق پا همراه با دو سوراخ افقی در بالا و دو سوراخ عمودی در پائین و یک شکاف به شکل بیضی در وسط طرح جهت قرارگیری و حرکت کیج می باشد.

- این انحنا از لحاظ مکانیکی منجر به کاهش تمرکز تنش و آسیب وارده به بافت استخوان نسبت به نمونه های با سطح مقطع گوشه دار می شود.

از جنس آلیاژ تیتانیوم مطابق با استانداردISO 5832-3 قابل دسترس در 1 سایز (با ابعاد 50× 25 میلی متر) می باشد.
پلیت دارای خم با زاویه 10 درجه در بخش پروگزیمال می باشد.

Image

این قطعه از جنس آلیاژ تیتانیوم مطابق با استانداردISO 5832-3 می باشد.

Image

جنس این قطعه از فولاد زنگ نزن مطابق با استاندارد ISO 5832-1 و زاویه مخروطی 12/14 قابل دسترس با قطر خارجی 32 و 36 میلی متر در 4 سایز گردنی (S, M, L, XL) می باشد.

Image

این قطعه از جنس آلیاژ تیتانیوم مطابق با استانداردISO 5832-3 با ابعاد طولی 22 تا 55 میلی متر می باشد.

Image

این قطعه از جنس آلیاژ تیتانیوم مطابق با استانداردISO 5832-3 و در سایزهای مختلف (10،12،14،16) می باشد.

Image
Image
پلیت استئوتومی پروگزیمال تیبیا
Image

پلیت DCP این شرکت از جنس فولاد زنگ نزن مطابق با استاندارد ISO 5832-1 تولید می گردد.

در پلیت DCP طراحی سوراخ ها به گونه ای است که با بستن پیچ در داخل آنها، از هر طرف به سمت مرکز پلیت بر روی دو قسمت استخوان شکسته شده فشار وارد می گردد.

این فشار بر اساس تئوری بازسازی استخوانی باعث تسریع جوش خوردن استخوان می گردد.

این پلیت از فولاد زنگ نزن در 2 سایز سبک و سنگین قابل دسترس می باشد.

تعداد سوراخ          2        3        4        5        6        7        8        9        10        12        14
طول (میلیمتر)     25      37      49      61       73      85      97     109     121      145      169

Image

تعداد سوراخ          2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16
طول (میلیمتر)      39     55     71     87     103    119    135    151    167     183    199    215     231    247    263

Image

تعداد سوراخ     4     5      6      7      8      9     10    11    12    13      14     15     16     17        18
طول (میلیمتر)  71   87    103  119  135  151  167  183  199  215    231   247   263   279     295 

 

Image
DCP پلیت
Image

پلیت LCP: Locking Compression Plate مشابه پلیت DCP می باشد با این تفاوت که در آن سطح تماس با استخوان کاهش می یابد.
این کاهش سطح تماس، جریان خون بین پلیت با استخوان را حفظ نموده و منجر به تسریع بهبود شکستگی می شود.

این پلیت از فولاد زنگ نزن مطابق با استاندارد ISO 5832-1 در 2 سایز سبک و سنگین قابل دسترس می باشد.

تعداد سوراخ        2     3        4       5        6       7       8      9      10     11      12         
طول (میلیمتر)    33   46      59      72     85      98    111   124  137    150     163

 

Image

تعداد سوراخ        2     3       4        5        6      7       8       9      10      11      12     13       14      15      16     
طول (میلیمتر)    34    52     70      88     106   124    142   160   178    196   214    232    250    268    286

Image

تعداد سوراخ        2     3       4        5        6      7       8       9      10      11      12     13       14      15      16     
طول (میلیمتر)    34    52     70      88     106   124    142   160   178    196   214    232    250    268    286

Image
LCP پلیت
Image

- استاندارد پیچ های ارتوپدی فلزی (ASTM F 543) – روش تست استاندارد جهت ارزیابی استحکام کششی و و پیچشی پیچ.

این پیچ ها از جنس فولاد زنگ نزن با استاندارد ISO 5832-1 در سه نوع نیم رزوه کوتاه، نیم رزوه بلند و تمام رزوه و در طول های مختلف قابل دسترس می باشد.- قطر 6.5 میلی متر، طول رزوه 16 میلی متر، در 14 طول (25 تا 90 میلی متر).

- قطر 6.5 میلی متر، طول رزوه 32 میلی متر، در 14 طول (45 تا 110 میلی متر).

- قطر 6.5 میلی متر، تمام رزوه، در 19 طول (20 تا 110 میلی متر).

پیچ کنسلوس
Image

- استاندارد پیچ های ارتوپدی فلزی (ASTM F 543) – روش تست استاندارد جهت ارزیابی استحکام کششی و و پیچشی پیچ.

 


این پیچ ها از جنس فولاد زنگ نزن با استاندارد ISO 5832-1 به صورت تمام رزوه در 2 سایز قابل دسترس می باشد.
- قطر 3.5 میلی متر، در 16 طول (10 تا 40 میلی متر). 

- قطر 4.5 میلی متر، در 26 طول (14 تا 70 میلی متر).
پیچ کورتیکال
Image

- استاندارد پیچ های ارتوپدی فلزی (ASTM F 543) – روش تست استاندارد جهت ارزیابی استحکام کششی و و پیچشی پیچ.
این پیچ ها از جنس فولاد زنگ نزن با استاندارد ISO 5832-1 در 2 قطر در طول های مختلف قابل دسترس می باشد.
- قطر 3.5 میلی متر، در 16 طول (16 تا 70 میلی متر).
- قطر 5 میلی متر، در 18 طول (20 تا 54 میلی متر).
پیچ لاکینگ
Image

- استاندارد پیچ های ارتوپدی فلزی (ASTM F 543) – روش تست استاندارد جهت ارزیابی استحکام کششی و و پیچشی پیچ.
این پیچ ها از جنس فولاد زنگ نزن با استاندارد ISO 5832-1 با 2 طول رزوه در طول های مختلف قابل دسترس می باشد.
- قطر 7 میلی متر، طول رزوه 16 میلی متر، در 4 طول (50 تا 65 میلی متر).

- قطر 7 میلی متر، طول رزوه 32 میلی متر، در 4 طول (50 تا 65 میلی متر).


پیچ کانوله
Image